Kesseböhmer beslagtechniekOpdat u lang van de keuken kunt genieten. Jarenlange partnerschappen met onze leveranciers bewijzen onze wederzijdse maximale kwaliteitsaanspraak. Met de producten van Kesseböhmer verwerken wij techniek op het hoogste niveau bij maximaal gebruik van de opbergruimte.

Het tandem-opbergruimtesysteem maakt een maximale vulling mogelijk, waardoor voor een optimale voorraad wordt gezorgd. Alle producten zijn overzichtelijk opgeborgen. Natuurlijk met dempingssysteem.

Alle voorraden kunnen overzichtelijk van boven naar beneden worden gesorteerd. Uittrekbaar interieur met geïntegreerd dempingssysteem.

Onderkastuittrekkorf met optimaal gebruik van de opbergruimte. Alles toegankelijk. In verschillende breedten, met verborgen uittrekkorfgeleiding.

Functionele draaiplateaus, gemakkelijk uit de kast te trekken. Alle niveaus kunnen onafhankelijk van elkaar worden bewogen.

3/4 cirkelbodem, compleet 360 graden met het beproefde draaikast-principe.

Draaibodem halve cirkel, 180 graden draaibaar. Nieuwe orde op 3 niveaus.

Slimme oplossing: twee volwaardige kastuitvoeringen naast elkaar in slechts één hoekkast. Deze hoekuittrekkorf is volledig uittrekbaar.;