Onderkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade

Keukenkasten - Onderkast - Laden & uittreklade - Onderkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade

Binnenlade

Verborgen en toch voorhanden. De binnenuittrekkorven van BLUM LEGRABOX pure overtuigen door het rechte, eenvoudige design met duidelijke vormtaal. Geniet van de voegloze overgangen tussen de afzonderlijke componenten en de uniforme optiek. En dit bij gelijke capaciteit zoals bij een traditoneel uittreksysteem.


Onderkastuittrekkorf

Onderkastuittrekkorf met optimaal gebruik van de opbergruimte. Alles toegankelijk. In verschillende breedten, met verborgen uittrekkorfgeleiding.
;